Deşi 1 aprilie a trecut.....MJ incă ne păcăleşte!

Nimic nu poate fi mai descalificant decât minciuna practicată de instituţiile Statului, în speţă, Ministerul Justiţiei.


În ordinea firească a desfăşurării evenimentelor, faptele sunt următoarele:


Spre finele saptămânii 5-9 mai 2008, prin instanţe se "plimba" un proiect de modificare a salarizarii şi a altor drepturi ale magistraţilor şi a personalului auxiliar de specialitate. In cuprinsul proiectului existau articole prin care se eliminau anumite drepturi personalului auxiliar de specialitate, dintre care reţinem: decontarea medicamentelor, decontarea contravalorii transportului în perioada concediului. Poate că ar fi mai putin deranjant pentru "auxiliari" dacă cei care se ocupă de elaborarea actelor normative ar gândi reglementari similare aplicabile categoriilor care conlucrează în sistem şi nu mă refer strict la faptul că prin proiectul criticat se dă naştere unei noi discriminări. Si nu neapărat raportat la ceilalti din sistemul de justiţie, ci faţă de toate categoriile plătitoare de contribuţii. În speţă, vorbim de o reglementare potrivit căreia mamele magistrat vor beneficia în perioada concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, de o îndemnizaţie în cunatum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acordă acest drept. Ştim cu toţii de existenţa unei hotărâri judecătoreşti în acest sens, acţiunea fiind promovată de o doamnă judecător. Cererea nu poate fi catalogată decât ca un demers legal şi laudabil, însă raţionamentul celor care au elaborat proiectul este de-a dreptul aberant şi imoral. Oare chiar au magistraţii cea mai grea situaţie materială, financiară...etc, sau doar copiii de magistraţi au dreptul la un trai decent?! Deh...laptele cu care sunt hrăniţi copiii magistraţilor e mai scump, pampers-ul folosit pentru aceştia e mai deosebit, ai lor au nevoi mai mari şi mai multe decât ai celorlalti!!!!

Trecând peste "abureala" privind valoarea de referinţă sectorială pe care încearcă să o inoculeze MJ, ajungem la acordarea sporului de confidenţialitate, la sporul de risc şi suprasolicitare neuropshihică ce ar urma să se aplice categoriilor vizate de proiectul de salarizare.....ajungem la prevederea referitoare la locuinţele de serviciu. Şi-a amintit MJ că auxiliarii au solicitat decontarea chiriilor celor care au fost repartizaţi în cadrul unei instanţe sau parchet ce îşi are sediul într-o altă localitate decât cea de domiciliu, ceea ce este de remarcat. Însa nu trebuie omis faptul că nu au aplicat acelaşi raţionament ca şi în cazul magistraţilor. Nu am regăsit prevederea conform căreia şi auxiliarii ar putea beneficia de o locuinţă de serviciu, în aceleaşi condiţii ca şi magistraţii. Ar fi intereant de aflat dacă şi plafonul anual în limita căruia de poate deconta chiria va fi identic cu al magistraţilor. Concluzia, veche de altfel, e că....."pentru unii mumă, pentru alţii ciumă!"
Cea mai amuzantă modificare se referă la vârsta de pensionare care, conform proiectului, creşte de la 60 la 65 de ani, cu posibilitatea menţinerii în funcţie până la vârsta de 70 de ani!!!, evident, cu avizul favorabil al CSM........fără cuvinte! Să vezi atunci cum se va reforma sistemul, cum va creşte randamentul instanţelor, cum va creşte nivelul de pregătire profesională....că doar pentru "fosilele" în activitate totul devine rutină!
Că MJ una spune şi alta face...ne-am obişnuit, deşi a avut destul timp să înţeleagă că legea, odată adoptată se aplică nu se "despică", sau poate că temerea unei răspunderi nu există....ori, dacă vor ajunge să răspundă, o vor face în faţa colegilor magistraţi care nu vor îndrăzni să se pună cu stăpânirea! Încă mai cred că printre magistraţi mai sunt şi OAMENI, care nu vor ezita să stea "strâmb" şi să-i judece drept!PS: MJ neagă cu vehemenţă paternitatea proiectului de salarizare, insă "scapă" o adresă(48092/15.05.2008) prin care recunoaşte implicit existenţa lui, solicitând opinii despre anumite articole ce urmează a fi modificate prin Proiectul de salarizare, cu referire la nivelul de salarizare al IT-iştilor, apoi, o simplă accesare a meniului "properties" demonstrează mai mult decât ar putea spune MJ în apărarea sa.

Niciun comentariu: